Själen

Djupast inom dig - mitt i dig finns ditt centrum, din källa eller ditt ursprung. Kalla det vad du vill.

Det som är din starkaste kraftkälla - kanske det är samma sak som din själ?

Det som alltid finns där - men som vi söker utanför oss - själen...Vi uppmanas ofta att söka vår själ, att finna vår kraft...men den finns ju redan där!

Det är vi som springer bort ifrån den/stänger av den/låter bli att känna den. Vi har lärt oss att värdesätta annat i livet - det som är runt oss, det vi omger oss med.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen